Comunicat începere proiect pentru cursuri de IT

eJobs Group SRL deruleaza in perioada 17.02.2021–16.02.2023 proiectul: ”CODERSLAB” Cofinantat din Fondul Social European prin programul Operational Capital Uman 2014-2020, cod proiect 135988.

Obiectivul general al proiectului: Cresterea participarii la programele de FPC pentru 651 de angajati din regiunile mai putin dezvoltate, inclusiv PFA si II, (din care 196 din mediul rural/ peste 40 ani/cu nivel scazut de calificare) prin campanii de informare, consiliere profesionala si coaching, cursuri IT in vederea imbunatatirii statutului in campul muncii a minim 378 angajati.

Grup tinta: 651 de angajati (inclusiv PFA si II), cu nivel scazut de calificare/ din mediul rural/ peste 40 de ani din regiunile mai putin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord- Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia);

Principalele activitati: A1. Organizarea unei campanii de informare si selectarea grupului tinta ce va participa la activitati; A2. Actiuni de consiliere profesionala si tutorat pentru grupul tinta vizat; A.3. Sprijin pentru participarea la programele de FPC; A.4. Management de proiect; A5. Informare, diseminare si promovare a proiectului; A.6.Activitati aferente cheltuielilor indirecte in cadrul proiectului;

Rezultate asteptate: 900 de angajati (inclusiv PFA si II) informati cu privire la importanta formarii profesionale continue; 651 angajati inscrisi in grupul tinta al proiectului (din care 196 din mediul rural/ peste 40 ani/cu nivel scazut de calificare); 651 angajati (inclusiv PFA si II) beneficiari de consiliere profesionala si coaching, sprijin pentru dezvoltarea carierei si cautarea de noi oportunitati de angajare; 651 angajati (inclusiv PFA si II) inscrisi la cursuri de IT din care minim 30% femei, 196 din mediul rural/ peste 40 de ani/ cu nivel scazut de calificare;

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Manager Proiect:

Ion Nicoleta, 0742.981.648, nicoleta.macineanu@coderslab.ro

Date de contact: SC EJOBS GROUP SRL

Adresa: BD. Dimitrie Pompeiu, nr 9 – 9A, Sector 2, Bucuresti

Leave a Reply

Your email address will not be published.